Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Woda dla ptaków !

Poidełka dla ptaków wykonane przez dzieci z naszego Przedszkola

POIDEŁKA WYKONANE PRZEZ DZIECI Z GRUPY SKRZATY:

 POIDEŁKA WYKONANE PRZEZ DZIECI Z GRUPY WIEWIÓRKI:

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Woda dla ptaków !

„Rodzina Razem”

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie:

do 8 maja 2020 roku

na adres:
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu [pdf]

Kluzula informacyjna RODO [pdf]

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: „Rodzina Razem”

Woda dla ptaków !