Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Od dnia 24 lutego 2020 r. do 06 marca 2020r. w Przedszkolu Publicznym ,,Leśna Kraina” w Człopie przy  ul. Przedszkolnej 1 odbędą się zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 , dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci 6 –letnie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci 5 – letnie i 4 letnie mają prawo do edukacji przedszkolnej

Dzieci 3 –letnie, które na dzień 1 września 2020 roku będą miały ukończone 3 lata.

 

UWAGA ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE :

- dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3 lutego 2020

Dokumentacja dotycząca rekrutacji do pobrania

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 [POBIERZ]

2. Ankieta o dziecku [POBIERZ]

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [POBIERZ]

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka [POBIERZ]

5. Regulamin rekrutacji [POBIERZ]

6. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola (punkty) [POBIERZ]

7. Deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej [POBIERZ]

3 lutego 2020